Başkandan


Yaklaşık 33 yıla varan akademik ve yönetsel birikimimizi farklı bir yönetim eserine dönüştürme planımız vardı.

Dostlarla, meslektaşlarla konuştukça planımızı açığa çıkarma cesareti topladık; planımızı birlikte, işbirliğiyle, ekip çalışmasıyla gerçeğe dönüştürmeye çalıştık.

Amacımız tüm örgütler için geçerli olacak yönetim kitabı hazırlamaktı. Kâr amaçlı ve kâr amaçlı olmayan tüm örgütler için kapsamlı bir eser ortaya koymaktı.

İşletmelerin de, kooperatiflerin de, STK’ların da, kamu yönetiminin de ve yerel yönetimlerin de, en başta devletin de örgüt olduğu gerçekliği, bakış açımızla örtüşüyordu.

Öyleyse bütün örgütleri bir arada benzerlikleriyle ve farklılıklarıyla mütalaa etmek olanaklıydı.

Yönetim kitapları genellikle kronolojik-tarihsel açıdan, yönetim fonksiyonları açısından veyahut da örgüt teorisi-örgütsel davranış bağlamında kategorize edilip bölümlendiriliyordu. Bunların anlamlı ancak yetersiz olduğunu düşünüyorduk. Buna bir boyut da biz ekleyelim dedik: Kategorilerle yönetim.

Yönetimin kategorilerle 3 boyutunun olduğuna karar verdik:

- Kavramsal-kuramsal açılardan yönetim
- Konusal-tematik açılardan yönetim
- Kurumsal açıdan yönetim

Bir meslektaşımız bunu Yönetim Bilimi ve Olgusunun Bileşenleri olarak isimlendirmemiz gerektiğini söyledi ve çok daha çarpıcı başlık-kavram oluşuverdi.

Yönetim Bilimi ve Olgusunun Bileşenleri:
- Kavramsal-kuramsal açılardan yönetim
- Konusal-tematik açılardan yönetim
- Kurumsal açıdan yönetim

Bunlara bir de dördüncü boyut olarak kâr amaçlı ve kâr amaçlı olmayan örgütler arası yönetim kavram ve uygulamalarının geçişini, etkileşimini eklemeyi planladık. Pazarlamanın 4P’si gibi bir bileşenler kombini oluştu.

“Etkileşimsel-Geçişsel Açıdan Yönetim”i dördüncü bileşen olarak oluşturduk.

Dolayısıyla en geniş anlamda Yönetim Bilimi ve Olgusunun 4 boyutu, 4 bileşeni vardır diye düşünebiliriz:
- Kavramsal-kuramsal açılardan yönetim
- Konusal-tematik açılardan yönetim
- Kurumsal açıdan yönetim
- Kurumlararası etkileşim-geçiş açılarından yönetim

Bu bağlamda,kısaltılmış kavram olarak geliştirdiğimiz Yönetimin 4K’sından söz edebiliriz: Kavramsal-Kuramsal Açılardan Yönetim, Konusal Açılardan Yönetim, Kurumsal Açılardan Yönetim, Kurumlararası Etkileşim-Geçiş Açısından Yönetim

Yönetim kitaplarının bu şekilde yazılması gerektiğine karar verdik. İlk kitabı biz yazmaya karar vererek 40 yazarla yola çıkmaya karar verdik.

1 yıl içerisinde 4 çalıştay organize ettik. Yazarlar olarak bölümlerimizi tanıta tanıta ilerledik, tartıştık, konuştuk, katkı verdik ve “Örgütlerin Yönetimi” kitabı yayınlandı.

Kitabımızı resmeden 2 ana şema şöyledir:

Şekil 1a: “Örgütlerin Kategorik” şemasıdır. Kitabın hangi örgütleri ilgilendirdiğini açıklamaktadır.

Şekil 2: Örgütlerin Yönetimini,Örgütlerin Yönetimi Kategorilerini ve Bölümlerini açıklamaktadır.

3 Kategorili, 34 bölümlü kitabımız 2018 yılında yayınlandı.

Ekip üyelerimizin heyecanı,yeni çalışmalar üretme arzusu bizleri bu kitabımızın kongresini planlamaya sevk etti.

Evet, 2020 Martında 1. Uluslararası ,Örgütlerin Yönetimi Kongresi’ni organize ediyoruz. Bilim alanı ve bildiri alanları web sitemizde mevcuttur. Ancak bildiri alanlarını bir kez daha vurgulamalıyım. Kitabımızın içeriği bildirilerin alanıdır:

- Kavramsal-kuramsal açıdan yönetim
- Konusal-tematik açıdan yönetim
- Kurumsal açıdan yönetim
- Etkileşimsel-geçişsel açılardan yönetim.

Amacımız bu çerçevede örgütlerin yönetimi konusunda çalışan bilim adamlarını, yöneticileri ve entelektüelleri bir araya getirmektir.

Akademik, entelektüel ve bilimsel içerikli bildirilere, konferanslara ve panellere de yer verilecektir.

Dolayısıyla kongremiz aracılığıyla, sürekli olmasını dilediğimiz STK’lar-Devlet-Özel Sektör-Üniversite işbirliğini de doğal olarak gerçekleştireceğiz.

Çalıştaylardan yola çıkıp Örgütlerin Yönetimi kitabına ulaşmıştık. Örgütlerin Yönetimi Kongresiyle devam ediyoruz. Elbette çalıştaylar ve kitap çalışmaları bir başka kulvarda devam edecektir.

Kongre ve kongreye bağlı yazılar, dergilerde makaleler eklemlenmiş olacaktır, yanısıra…

Uluslararası düzeyde profesyonellerin, yöneticilerin, STK’ların ve kamunun temsilcilerinin, akademisyenlerin kongremize ilgi göstermelerini bekliyoruz; kongre aracılığıyla da Yönetim Kavram-İlke ve Uygulamaları bağlamında etkileşmelerini bekliyoruz.

Son olarak, Milli Mücadelenin başlamasının 100. yıldönümünde ilk kongremizi ilan ediyoruz. Ümit ederim ki gelecek kuşak yönetim bilimciler, Milli Mücadelenin başlangıcının 200'üncü yıldönümünü kutlarken, 100'üncü kongreyi düzenlerler.

Ne diyelim; davet edip zemin-ortam hazırlamak bizden, davete icabet edip ortamda bulunmak ve katkı vermek sizlerden…

Mart 2020’de görüşmek üzere.

Prof. Dr. Ali Akdemir
Kongre Başkanı
19 Mayıs 2019