Kabul edilmiş olan bildirilerin tam metninin 01 Şubat 2020 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir

Full text of all papers having pre-acceptance must be submitted by 01 FEB 2020.

Kabul Edilen Bildiriler / Confirmed Papers

Alfabetik Sıralama / In Alphabetical Order

Reddedilmiş veya geri çekilmiş bildiriler listelenmemektedir. / Rejected or withdrawen papers are not listed

Legend

Pending: Being reviewed by referee
Viewed: Already reviewed by one or both referees
Resent: Resent by author and waiting to be assigned to referees.
idStatusPaper Title
1Abstract Confirmed"A New Model of Family Companies Management" In Sustainability and A Case Practice
2Abstract ConfirmedA New Approach to Investigation of The Effects of Governance On Individual In The Context of Interaction Economics: Senism
3Abstract ConfirmedA Research About The Effect of Work Engagement On Perception of Business Performance
4Abstract ConfirmedA Research About The Effects of The Employees’ Perceptions of Total Quality Management Approach On Work Engagement
5FULL-TEXT ACCEPTEDAçik Bankacilik Uygulamalarinin Bankalarin Risk Yönetimine Olan Etkileri
6Abstract ConfirmedAcil Yardim ve Afet Yönetimi Bölümü (Ayay) Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştirma: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği
7Abstract ConfirmedAile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik: Risk Yönetimi
8Abstract ConfirmedAlmanya Diş Kültür Politikasinin Bir Araci Örgütü Olarak Etkili Dil ve Kültür Öğreten Goethe Enstitüsü
9Abstract ConfirmedAn Analysis to Examine The Relationship Between Foreignness and Organizational Attractiveness In Interaction With Demographic Characteristics
10FULL-TEXT ACCEPTEDAn Investigation On The Effects of Ethical Climate On Organizational Dissent
11Viewed, Pending for Final DecisionAugsburg Türk Veliler Derneği 2013-2016 Dönemi Çalişmalari
12Abstract ConfirmedAzerbaycan’Da Bir STK Örneği ve Yönetim Misyonu: Mimarlik, İnşaat ve Tasarim İctimai Birliği
13Abstract ConfirmedBankacilik Sektöründe Çalişanlarin Phubbing (Mobil İhmalkârlik) Davranişlarinin İncelenmesi
14Abstract ConfirmedBelediyelerin Kadin Konukevi İhtiyacinin Çok Eşlilik Çerçevesinde Değerlendirilmesi
15Abstract ConfirmedBilgi Teknolojileri Projelerinin Başarı Kriterlerinin ve Projenin Başarısını Etkileyen Unsurların Belirlenmesi
16Abstract ConfirmedBir Yeni Medya Mecrasi Olan Uzmantv.Com İşletme Modeli Üzerine Araştirma
17FULL-TEXT ACCEPTEDBist Sürdürülebilirlik Endeksine Kayıtlı Havayolu İşletmelerinin Sürdürülebilirlik Uygulamaları ve Finansal Performanslarının Topsis Yöntemi Ile Değerlendirilmesi
18FULL-TEXT ACCEPTEDÇağrı Merkezlerinde İş Yükünün İşte Tükenmişlik Duygusu Üzerindeki Etkisi
19FULL-TEXT ACCEPTEDÇalışanların Örgütsel Adalet Algısı, Kişisel Değer Sistemi İle Ahlaki Olmayan Davranışların Duyurulması (Aodd) ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma
20Abstract ConfirmedCeo Kavramının Ortaya Çıkışı ve Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim Süreci
21FULL-TEXT ACCEPTEDÇok Uluslu ve Avrupa Boyutlu Şirketlerde Çalişanlarin Yönetime Katilimi ve Avrupa Çalişma Konseyleri’Nde Türk Çalişanlarin Temsil Düzeyi
22FULL-TEXT ACCEPTEDDeğişim Mühendisliğinin Araci Rolünde Örgüt Performansi ve Dönüşümcü Liderlik İlişkisi
23Abstract ConfirmedDemokratik Kitle Örgütleri Olarak Stk’Larin Sosyal Kalkinmaya Etkisinin Araştirilmasi
24FULL-TEXT ACCEPTEDDerdmand: Is A Poet and The Owner of De Goldminer Company
25Abstract ConfirmedDijital Dünyada Medya Okuryazarliği Olgusu: Gelişim Evi Spor Kulübü Örneği
26Abstract ConfirmedDinamik Yetenekler Kavraminin Metin Madenciliği ve Bilimsel Haritalama Yöntemi Kullanarak Analizi
27Abstract ConfirmedDiyanet'in Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Model Önerileri
28FULL-TEXT ACCEPTEDEffects Ethical Leadership Approach On The Organızational Commitment and Performance of The Employees: A Case Study On Healthcare Professionals
29FULL-TEXT ACCEPTEDEffects of Perceived Passive Leadership On Job Satisfaction and Intention to Leave
30Abstract ConfirmedEğitim Sürecindeki Z Kuşağının Evrensel Değerlere ve Toplumsal Konulara Yönelik Algılarının Araştırılması
31Abstract ConfirmedEğitimde İşletme ve Yönetim Simülasyonu Kullanimi: Frankfurt Uygulamali Bilimler Üniversitesi’Nden Bir Uygulama Tecrübe Raporu
32Abstract ConfirmedEndüstri 4.0 Kapsamında Yeni Is Modelleri ve Fırsatlar
33Abstract ConfirmedFirmaların Yenilik Yetenekleri Dış Ticaret Performansını Nasıl Etkiler?
34FULL-TEXT ACCEPTEDGençler Globalleştirilemediklerimizdenler Mi?: Üniversite Öğrencilerinin Karşilaştirmali Global İşletme Okuryazarlik Düzeyi
35Abstract ConfirmedGirişimcilik Oz Yeterliliğinin Orgüt Kültürü ve Destekleyici Liderlik Modeli Baglamında Incelenmesi
36Abstract ConfirmedGirişimcilik Üniversitesi Konseptinin Geliştirilmesi Üzerine Teorik Bir Çalışma
37Abstract ConfirmedGirişimcilikte Değer Yaratma Bilincinin Oluşturulmasi: Eskişehirve Isparta’Da Özel Lise Düzeyi Girişimcilik Programlari Analizi
38Abstract ConfirmedGovernance Communication As A Sub-Dimension In Non-Governmental Institutions: Application At Sihagüvder
39FULL-TEXT ACCEPTEDGri Raporlamasinda Ekonomik Performans : Katma Değer
40Viewed, Pending for Final DecisionGünümüz Sağ Muhafazakâr Kadin Liderlerin Siyasal İletişim Bağlaminda Söylem Analizi (Meral Akşener, Theresa May, Angela Merkel Örneği)
41Viewed, Pending for Final DecisionHastane Girişimciliğinde Yönetim Bileşenleri ve Liderlik
42Abstract ConfirmedHekimlerin Yaşadiği Şiddet ve Çatişma Olaylarinda Meslek Etiğinin Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştirma
43FULL-TEXT ACCEPTEDHizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmininin Tekrar Satin Alma Niyetine Etkisi: Z Kuşaği Kahve Tüketicileri Üzerine Bir Araştirma
44Viewed, Pending for Final DecisionHolding Örgütlerinin Yönetimi ve Türkiye Uygulamasının “Delta Yatırım Holding” Bağlamında Araştırılması
45FULL-TEXT ACCEPTEDİnsan Kaynaklari ve Robotlarin Etkileşimi: Tutumlar ve Endişelerin İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Araştirma
46Abstract Confirmedİnsan Kaynaklarında Yetenek Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi
47Abstract ConfirmedIrak Türkmen Şairlerin Şiirlerinde Devlet Yönetimi Anlayışı ve Milli Duyguların Yansıması Üzerine Bir İnceleme
48FULL-TEXT ACCEPTEDİş Karakteristiklerinin Bireysel İş Performansi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Sağlik Çalişanlari Üzerinde Bir Araştirma
49FULL-TEXT ACCEPTEDİşe Angaje Olma Düzeyinin Algilanan İşletme Performansi Üzerine Etkisine İlişkin Bir Araştirma
50FULL-TEXT ACCEPTEDİşletme Yöneticilerinin Endüstri 4.0 Algisi ve İnsan Kaynaklari Uygulamalarina Etkileri
51Abstract Confirmedİstanbul Ekolü Manifestosu: Yeni İktisadi/finansal Yönetim/düşünce Doktrini
52Abstract ConfirmedKamu Yatırım Kararlarında Paydaş Katılımı: Hasan Polatkan Havalimanı Kargo Potansiyeline Yönelik Bir Araştırma
53Viewed, Pending for Final DecisionKar Amaci Gütmeyen Örgütlerde Markanin Önemi ve Marka İmaji Oluşturma
54FULL-TEXT ACCEPTEDKatılımcı Süreçlerle Stk’Ların Kurumsal Kimliğinin Tasarlanması: Askon Örneği
55Abstract ConfirmedKobi’Lerin İnovasyon Yönetiminde İşbirliğine Yönelik Tutumlari İle İhracat Performanslari Arasindaki İlişki Üzerine Nitel Bir Araştirma
56Abstract ConfirmedKuluçka Merkezlerindeki Örgütlerin Çalışanlarının Eğitiminin İnovasyonel İklime Katkısı
57Abstract ConfirmedKüresel Marka Kent Vizyonuyla İstanbul'un Geleceğinin Resmedilmesine Yönelik Bir İnceleme
58FULL-TEXT ACCEPTEDLeadership and Managament Secrets of The Universe As A Natural Organization
59FULL-TEXT ACCEPTEDLocal Administration and Its Relationship With The Central Authority In The Light of Iraqi Legislation
60FULL-TEXT ACCEPTEDMethodological Aspects of Future Specialists Adaptive Leadership Development: Pedagogy of Higher Education
61Abstract ConfirmedMotivasyon ve İş Yaşam Kalitesi İlişkisi: Tibbi Sekreterler Açisindan Bir Değerlendirme
62Abstract ConfirmedÖğretmenler Üzerine Yapilan Örgütsel Sessizlik Çalişmalari: Bibliyometrik Bir Analiz
63Abstract ConfirmedÖrgüt İçi İletişim ve Bilgi Akişinin Çalişanlarin Adalet Algisina Etkisi
64FULL-TEXT ACCEPTEDÖrgütde Negatif Karma: Öğrenci Algilari Üzerinden Örgütsel Muhalefet ve Sinizm İlişkisinin Değerlendirilmesi
65FULL-TEXT ACCEPTEDÖrgüte Duyulan Güvenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin ve Lider-Üye Etkileşiminin X-Y Kuşağı Üzerindeki Moderatör Etkisi
66Abstract ConfirmedÖrgütlerin Sahip Oldukları Dinamik ve Yenilik Yeteneklerinin, Rekabet Edebilirliklerine ve Ürün Performansına Etkilerinin İncelenmesi
67Abstract ConfirmedÖrgütlerin Yönetimi Çaliştaylarinin Takimi Oluşturan Bileşenler ve Takim Performansi Açisindan Değerlendirilmesi
68FULL-TEXT ACCEPTEDÖrgütsel Vatandaşlik Davranişi Üzerine Bir Araştirma: Gaziantep Üniversitesi Örneği
69FULL-TEXT ACCEPTEDÖrgütsel Yönetimde Yeni Bir Sistem Olarak Holakrasi ve Sistemin Türkiye’De Uygulanabilirliği Üzerine Bir Alan Araştırması: Ordu İli Örneği
70FULL-TEXT ACCEPTEDOtel İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi: Çanakkale Kent Merkezinde Bir Araştirma
71FULL-TEXT ACCEPTEDPaydaş Etkileşimi Çerçevesinde Yer Hizmetlerinde Değer Yaratma Süreci
72FULL-TEXT ACCEPTEDPersonel Güçlendirmenin ve Organizasyonel Yeniliğin İş Performansına Etkisi: Bir Sanayi Firması Uygulaması
73FULL-TEXT ACCEPTEDPostmodern Örgüt Yönetimi Yaklaşımları Ile Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme
74Abstract ConfirmedRelationship Between Transformational Leadership and Job Creativity: The Mediating Effect of Psychological Employment
75FULL-TEXT ACCEPTEDResistance and Interactions of Inertia to Organizational Digital Transformation
76FULL-TEXT ACCEPTEDSafety Model Report On The Smart City: Suggestion to A Software
77Abstract ConfirmedSağlik Sektöründeki Yönetim Kaosuna Büyük Veri Çözüm Sunabilir Mi?
78Abstract ConfirmedSanal Kaytarma Temali Çalişmalar: Bibliyometrik Bir Analiz
79FULL-TEXT ACCEPTEDSivil Havacilik Çalişanlarinin Nomofobi Düzeyleri Üzerine Bir Araştirma
80Abstract ConfirmedSivil Örgütlerin Yönetiminde Big Data Kullanimi
81Abstract ConfirmedSiyasal İletişim Bağlaminda Türkiye’De Kadinlarin Siyasal Aktör Olarak Siyasal Hayata Katilimi
82Abstract ConfirmedSiyasal İletişim Bağlaminda Türkiye’De Kadinlarin Siyasal Aktör Olarak Siyasal Hayata Katilimi
83Abstract ConfirmedSorun Çözme Yaklaşimi Olarak Improvement Kata: Japonya’Dan Toyota Metodu
84Abstract ConfirmedStk'larin Misyonlarini ve Adlarini Belirleme Sorunu ve Arnavut Kardeşliği Derneği Örneği
85FULL-TEXT ACCEPTEDStk’Larda Rasyonel Yönetim Olanaklari ve Lastik-İş Sendikasi Örneği
86FULL-TEXT ACCEPTEDStratejik İnsan Kaynaklari Yönetimi Uygulamalarinin Kurumsallaşma Sürecine Etkisi: Kamu Hastanelerinde Bir Araştirma
87Abstract ConfirmedStratejik Planlama Araciliğiyla Kobi’Lerin Etkin Büyüme Stratejileri Geliştirmelerine Yönelik Bir Araştirma
88FULL-TEXT ACCEPTEDStratejik Yönetimde Performans Ölçümlerinin Değerledirilmesi ve Kamu Yöneticilerinin Yeterliliği
89FULL-TEXT ACCEPTEDSürdürülebilir Havaalanı Yönetimi: Gelişen Aerotropolis Yapısı
90Abstract ConfirmedSürdürülebilir Kariyer Yönetimi İçin Yeni Bir Bakış Açısı; T İnsan Modeli
91FULL-TEXT ACCEPTEDThe Economic Potential of Nonprofit Organizations: Alternative Concepts of Equilibrium Analysis In Organization Theory
92Abstract ConfirmedThe Impact of Holacracy On Employees’ Motivation At Organizations
93Abstract ConfirmedThe Impact of Transformational Leadership On Organisational Commitment: The Mediating Role of Trust In The Leader and Organisational Culture
94FULL-TEXT ACCEPTEDThe Moderating Effect of Management Information Systems On Intuitive Strategic Decision-Making Process
95FULL-TEXT ACCEPTEDThe Static and Dynamic Functions of Entrepreneur As A Human Agent of Change: Structural and Contextual Analysis
96Abstract ConfirmedTürk Siyasetinde Liderlik Kurumunun Siyasetin Kalitesi Bağlamında İncelenmesi
97Abstract ConfirmedTurkes of The Caucasus
98Abstract ConfirmedTürkiye’De Sosyal Güvenlik Reformu ve Sosyal Güvenlik Örgütünün Yönetimi
99FULL-TEXT ACCEPTEDUçuş Eğitim Planlamasi: Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj Bölümünde Hava Etkileri Analizi
100Abstract ConfirmedUlusal Yönetim ve Organizasyon Kongrelerinde Örgütsel Davraniş Çalişmalari: Son Üç Kongre Üzerine Bir Durum Tespit Çalışması
101FULL-TEXT ACCEPTEDUluslararasi İnovasyon Göstergeleri Kapsaminda Türkiye’Nin Değerlendirilmesi
102Viewed, Pending for Final DecisionUluslararası ve Ulusal Çevre Örgütlerinin Yönetimi
103Abstract ConfirmedÜniversite Öğrencilerinin “Finansal Okuryazarlik Tutum ve Davraniş” ve “Liderlik Davranişlarina İlişkin Öz Algi”Larina İlişkin Görüşleri: Kirklareli Üniversitesi Uygulamali Bilimler Yüksekokulu Örneği
104Abstract ConfirmedXX.Yüzyil Başlarinda Osmanli - İran Ticari İlişkilerinde Osmanli Şehbenderlik Raporlarina Yansiyan Ahlaki Değerler
105Viewed, Pending for Final DecisionYabancı Dil Yetkinlikleri İle Üst Düzey Yöneticilerinin Kariyerleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
106FULL-TEXT ACCEPTEDYapı-Strateji İlişkisi
107Abstract ConfirmedYaşam Kalitesi Odakli Yönetim
108Abstract ConfirmedYenilikçi Yatirimlarla Küreselleşme Stratejileri Geliştirme İlişkisinin Vaka Analiziyle Araştirilmasi: Hassan Tekstil A.ş. Örneği
109Viewed, Pending for Final DecisionYerel Yönetimler İçin Alternatif Gelişim Kaynaği: Yerel Okuryazarlik
110FULL-TEXT ACCEPTEDYerel Yönetimlere Uyarlanmiş Dengeli Sonuç Karti Uygulamasi ve Küçükçekmece Belediyesi Örneği
111Viewed, Pending for Final DecisionYetenek Yönetimi Araciliğiyla İnsan Kaynaklarinin Üst Düzey Yönetim Kariyerine Yönlendirilmesi Olanaklarinin Araştirilmasi
112FULL-TEXT ACCEPTEDYöneticilerin İş Yaşamının Kalitesine Yönelik Algılarının İncelenmesi: Küçük Ölçekli İşletmeler Üzerine Bir Araştırma
113FULL-TEXT ACCEPTEDYöneticilerin Toksik Liderlik Davranişlarinin Örgütsel Sinizm ve Çalişan Sessizliği Üzerine Etkileri (Kamu Sektörüne Yönelik Bir Araştirma)
114FULL-TEXT ACCEPTEDYöneticiye Güvenin Whistleblowing Üzerindeki Etkisinde Kişisel Değerlerin Aracı Rolünün Y Kuşağı Kapsamında İncelenmesi
115Abstract ConfirmedYükseköğrenim Örgütlerinin Yönetiminde Benchmarking Uygulamasi
116Abstract ConfirmedYükseköğrenimde Kitalar Arasi Akreditasyon Pazari Niş Pazar İibf’Ler
117FULL-TEXT ACCEPTEDYükseköğretimde Dekanlar